Veckobrev v 40

Hej!

Vi fortsätter vårt arbete med “jag och du” i So. Där diskuterar vi också hur vi ska vara som ”skolarbetskamrater”, vilket ansvar var och en har, för att vi alla ska klara av skolarbetet. Där ingår även diskussioner kring varför det inte alltid är bäst att sitta bredvid sin bästis, varför vi vuxna bestämmer vem du ska sitta bredvid, vem du ska arbeta tillsammans med i grupper/parvis o.s.v. Barnen är väldigt duktiga på detta. Sen kommer det självklart tillfällen, när vi måste påminna varandra om hur det ska vara. Här försöker vi hålla en god ton och se saken ur olika vinklar, d.v.s. olika personers synvinkel.

Vi har gjort några mindre schemaändringar. Från och med den här veckan har alla barn i klassen alla sina läxor till torsdagar, även läsläxan. Det betyder att alla läxor ska vara inlämnade senast denna dag. Skulle något på läxan för svårt vill jag ändå ha tillbaka läxan. Skriv då en liten kommentar på läxan så att jag vet det. Sen ändrar jag till en läxa som passar bättre veckan efter. Läxorna de får hem är sånt som vi redan ska ha gått igenom och arbetat med i skolan (om de inte varit sjuka och missat genomgångar).

Förra veckans matteläxa med additionstabellerna kollade vi upp utomhus med en lek. Det syntes tydligt vilka elever som var säkra resp. osäkra på dem. Vet du att ditt barn är osäker på dess så fortsätt träna hemma med hjälp av stencilen eleverna fick.

Utvecklingssamtal: Denna vecka kommer lapp om utvecklingssamtal för år 2 och 3 kommande veckor. Var vänlig och fyll i de tider ni kan och återlämna så snart som möjligt.

År 1: Barnen måste ha med sig sina läseböcker till skolan på torsdagar, då läsläxan läses upp. Nytt för dem är läxboken som hör till läsläxan. Även denna ska lämnas på torsdagar. Vi har tränat några veckor i skolan på den redan och det går riktigt bra.
Ma: Vi fortsätter med siffran 6. Vi tränar talkompisar och addition och subtraktion. Vi kommer också att jobba med klockan hel och halv timme.
Sv: Veckans bokstav är Ll. Vi fortsätter att träna oss på att skriva meningar till bilder, både för hand och på iPad.

År 2: Ma: Vi fortsätter med subtraktion med tiotalsövergång. Förra veckan var det addition med tiotalsövergång. Här underlättar det att vara säker på additionstabellerna då vi fyller upp/drar av till helt 10-tal och sen adderar/subtraherar det som är över. Exempel:
addition; 8+5= (8+2=10, 10+3=13, d.v.s. 8+5=13. Talet 5 delas upp i 2 & 3)
subtraktion; 14-6=  (14-4=10, 10-2=8, d.v.s. 14-6=8. Talet 6 delas upp i 4 & 2)
Vi tränar även på klockan kvart över/kvart i.
Sv: Vi arbetar med vokaler, konsonanter och dubbelteckning. Vi ska också träna på att skriva målande beskrivningar.

År3:
Sv: Träna på att skriva målande beskrivningar samt träna på olika lässtrategier.
Ma: Multiplikation med 5, 10 och 100 samt sambandet mellan addition och multiplikation. Klockan tio i/över.

 

Läxor år 1-3 (lämnas in senast torsdag)
Sv:  Läsa kapitel 5 och svara på frågor i Läxboken.
         Korsord
Ma: Stencil


Fortsatt trevlig vecka

Katarina & Jolanta

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *