Vår vecka

Vilken fantastisk vecka vi haft! Eleverna har jobbat som iglar och de är så positiva till alla aktiviteter vi hittar på!

I måndags arbetade vi bland annat med vår No-bok i appen Book Creator. Vi har gemensamt bestämt vad som ska stå i boken. Detta blir en bra repetition av det vi arbetat med. Sedan kan eleverna välja att skriva av vår gemensamma text eller skriva egen. Tanken är att vi sedan fyller på böckerna efter hand. Jag hoppas att vi snart kan publicera dessa via en länk i Padlet så att ni kan följa deras arbeten.

Under so-lektionen påbörjade vi arbetet med nyheter. Vi diskuterade vad en nyhet är samt hur vi kan veta att den är sann. Därefter läste/lyssnade alla på vara en nyhet på Minibladet och skrev stödord/stödmeningar. Till sist redovisade några den nyhet de läst. Inte helt enkelt men vi fortsätter!

I matematiken har vi börjat arbeta med en app som heter Vektor. Den tränar taluppfattning, huvudräkning och arbetsminnet. Appen loggar ut eleven efter 30 minuter och jag kan se hur aktiva de varit samt hur många rätt de haft. Den anpassar sig efter elevens resultat så alla är på olika banor. Den kräver fokus och är mycket omtyckt!

På eftermiddagslektionerna har vi sysslat med repetion av geometri med år 2 & 3. Vi sorterade och argumenterade samt skapade!

1:orna har gjort igelkottar.

Vi har också gjort klart våra namnmålningar.

Jag önskar alla en trevlig helg!