Engelska

Vi har tränat på att tala med de ord, begrepp och uttryck som vi lärt oss.

My favourite food

 

 

 

 

 

 

My body

 

 

 

 

 

 

Colours

 

 

My family