Vi bygger tal

Vi bygger talen 13 & 14 på olika sätt och pratar om likheter och olikheter, vad siffrorna betyder samt hur mycket de är värda beroende på var de står i talet. Begreppen ental och tiotal behöver vi bli säkra på! Vi fortsätter repetera detta.