Vecka 11

Hej!

En del barn har frukt, smörgås eller liknande med sig för att äta på rasterna. Vi har diskuterat detta i klassen då det förekommit att andra barn ber dessa om att dela med sig. Det har gått så långt att man sagt “Jag är inte din kompis om jag inte får… av dig”. Vi har pratat om att detta inte är ok!!! Man ber inte någon annan om frukt, smörgås eller ris/majs/linskakor! Det är främst ris/majs/linskakorna som det betts om. Naturligtvis får man dela med sig till andra MEN det ska vara den som har med sig som bestämmer detta. Ingen annan! För er som brukar packa med något till rasten – packa helst inte med hela förpackningar av ris/majs/linskakor! Packa helst ner en rimlig mängd för ert barn så blir både era barn och vi tacksamma! 

torsdag, 12/3, får vi besök av Miljöverkstaden. Vi kommer att få lära oss mer om elsäkerhet.

Denna vecka startar NP så smått för åk 3. Vi har även gjort digitala matteprov med 2:orna som alla 2:or i Helsingborg gör . Spännande och kul tyckte de!

Info för åk 3:
– Vi byter slöjdgrupper. Barnen har koll!
– Denna vecka startar vi upp Nationella proven så smått. Som jag tidigare skrivit gör vi uppehåll med läsläxan och ägnar grupplektionerna åt att repetera alt göra prov. Detta kan innebära att era barn slutar lite senare på onsdagarna så att de hinner färdigt i lugn och ro. 

Viktiga datum:
v 11-20
– Provperiod Nationella prov åk 3. Ingen ledighet beviljas då. Grupplektionerna på onsdagar kan sluta lite senare.
12/3 – Besök från miljöverkstaden ang elsäkerhet.
v 15 – Påsklov
13/4 – Lovdag; Annandag Påsk – helgdag, skola & fritids stängt.
21/5 – Kristi Himmelfärdsdag – helgdag, skola & fritids stängt.
22/5 – Lovdag.

I skolan arbetar vi just nu med:
1:or
Sv: Ny bokstav Hh. Vi fortsätter att tränar på att skriva korta meningar, både som berättelser och faktatext, och arbeta med lätt läsförståelse. Lyssna på kap 19 i läsläxan. Genomgång i morgon måndag av kap 20 som blir läxa till v 12.
Ma: Vi jobbar vidare med subtraktion med tiotalsövergång inom talområde 0-20. Nu blir det viktigt att kunna alla talkompisar till talen 0-10 vilka vi också repeterar.
Eng: Pick a colour.

2:or
Sv: Vi fortsätter jobba i vår arbetsbok med läsförståelse, ordklasser, att bygga ut meningar samt att skriva texter. Lyssna på kap 19 i läsläxan. Genomgång av kap 20 på tisdag, vilket blir ny läsläxa till v 12.
Ma: Vi fortsätter arbeta med addition & subtraktion inom talområdet 0-1000.
Eng: Pick a colour.

3:or
Sv: Vi jobbar med läsförståelse, grammatik, bygga ut meningar, ordklasser & skiljetecken. Vi jobbar med att skriva berättande texter & faktatexter.
Ma: Vi jobbar vidare med talen 0-10 000, inkl uppställningar, multiplikation & avrundning inom talområdet. Vi repeterar inför NP.
Eng: Muzzy och boken Small Steps1. 

År 1-3
So: Vi avslutar arbetet med Människans uppkomst. Vi lyssnar på nyheter & pratar om traditioner.
No åk 1: Vi fortsätter temat om året/årstider/djur/växter. Vi har kommit till våren.
No åk 2-3: Vi börjar jobba med djur & natur bl.a. indelningar, näringskedjor & livscykler.

Veckans ord: Vi hur mycket vi kommer ihåg av de gamla orden. Finns i veckobreven här på bloggen.

Läxor;
Läsläxan är till respektive grupplektionsdag. Övriga läxor är till fredagar.
Påminn era barn att ha den lila boken för veckans ord med sig senast varje fredag. Det går utmärkt att ta den med sig så snart den är påskriven av er.
Åk 1:
Sv:
Magiska Kulan kap 19 till 9/3. Ny läsläxa kap 20 till 16/3. Inkl uppgift i röd skrivbok.
Stavning, gamla orden.
Ma: stencil.

Åk 2:
Sv: Diamantjakten kap 19 till 10/3. Ny läsläxa kap 20 till 17/3. Inkl skrivuppgift i röd skrivbok.
Stavning, gamla orden.
Ma: Stencil.

Åk 3:
Det kan komma repetitionsläxor inför NP. Läsförståelse, skrivläxa eller mattestenciler.
Sv: Emil del 5 till 11/3 + läsförståelsefrågor i röd skrivbok.
Stavning, gamla orden.
Ma: Stencil. 

Glöm inte att sjukanmäla ert barn i skola24 via webben eller på nummer 0515-777604. Sjukanmälan ska göras varje dag barnet är borta och innan kl 8.00. Det fungerar även bra att sjukanmäla sitt barn via Unikum.

Ser vi fram emot en ny fin vecka tillsammans med era barn,
Hälsningar Katarina & övrig personal i D-huset
katarina.forsell@helsingborg.se
Telefonnummer till D-huset 042-107605