Vecka 18

Hej!

Denna vecka blir en lite kortare vecka då vi är lediga på fredag. 

Vi kommer att träna lite extra på olika tabeller de sista veckorna innan sommarlovet. 3:orna ska kunna samtliga tabeller 0-10 och 2:orna upp till tabell 6. 1:orna ska bli säkra på additions- och subtraktionstabellerna upp till 10. Vi kommer att träna både inomhus och utomhus.Det finns många olika appar och sidor att använda för att träna detta. Bland annat:

Vill påminna om att vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens anvisningar. Vid minsta symtom på sjukdom ska man stanna hemma och för övrigt gäller skolplikt. Glöm inte frånvaroanmäla ert barn i Skola24 vid frånvaro från skolan.

Nästa vecka kommer vår lärarstudent Ida tillbaka till oss för att göra praktik. Detta ser vi fram emot. 

Viktiga datum:
1 /5 – Första maj – helgdag, skola & fritids stängt..
14/5 – Studiedag! Ingen skola. Fritids öppet.
21/5 – Kristi Himmelfärdsdag – helgdag, skola & fritids stängt.
22/5 – Lovdag.
9/6 – Skolavslutning. Se info i Unikum.

I skolan arbetar vi just nu med:
För de som är frånvarande från skolan gäller det dessutom att följa vår planering via Sites. Se vidare under fliken Planering här i bloggen. Planeringen kan komma att ändras under dagen!
1:or
Sv: Ny bokstav Gg. Vi fortsätter att tränar på att skriva hela meningar och arbeta med lätt läsförståelse. Denna vecka lyssnar jag på kap 23 som är läxa. I morgon måndag genomgång av kap 24. (Obs! Läs inte kap 24 innan)
Ma: Talen 0-100 och programmering.
Eng: Pick a colour.

2:or
Sv: Vi fortsätter jobba i vår arbetsbok, att skriva meningar med stor bokstav och punkt samt läsförståelse. Lyssna på kap 23 denna vecka. Genomgång av kap 24 på tisdag, vilket blir ny läsläxa till v 19.
Ma: Addition och subtraktion med uppställning och programmering.
Eng: Pick a colour.

3:or
NP: Vi fortsätter med dessa prov för att ha dem som ett bedömningunderlag.
Sv: Vi skriver berättelser. Vi jobbar även med läsförståelse.
Ma: Geometri – mäta, m, dm, cm, mm.
Eng: Muzzy och boken Small Steps1. Vi jobbar med kläder och vad vi har på oss.

År 1-3
So: Istiden. Vi lyssnar på nyheter & pratar om traditioner.
No åk 1: Vi fortsätter temat om året/årstider/djur/växter – sommaren.
No åk 2-3: Vi börjar jobba med djur & natur bl.a. indelningar, näringskedjor & livscykler.

Läxor;
Åk 1:
Sv: Läsläxa kap 23 till 27/4. Inkl uppgift i röd skrivbok. Ny läsläxa till 4/ 5 blir kap 24.
Läsförståelse.
Ma: stencil.

Åk 2:
Sv: Läsläxa kap 23 till 28/4. Inkl uppgift i röd skrivbok. Läsläxa till 5/5 blir kap 24.
Skriva av förra veckans läxa med stor bokstav och punkt på rätt ställe.
Ma: Stencil, 6:ans tabell

Åk 3:
Sv: Läsa valfri bok 20 minuter och skriv en sammanfattning av vad du läst. Går bra att skriva i den röda skrivboken vi haft tidigare eller i läslogg i Google Classroom. Skriva av förra veckans läxa med stor bokstav och punkt på rätt ställe.
Ma: Stencil, 7:ans tabell.

Glöm inte att sjukanmäla ert barn i skola24 via webben eller på nummer 0515-777604. Sjukanmälan ska göras varje dag barnet är borta och innan kl 8.00. Det fungerar även bra att sjukanmäla sitt barn via Unikum.

Ha en bra vecka allihop,
Hälsningar Katarina & övrig personal i D-huset
katarina.forsell@helsingborg.se
Telefonnummer till D-huset 042-107605