Vecka 13

Hej!

Vilken fantastisk söndag vi haft!

Nu är det äntligen klart att vi även i år kommer att åka på läger med åk 3. Lappar ang detta kommer att lämnas ut i veckan som kommer. De ska vara tillbaka senast den 10 april.

Denna vecka har åk 2 ingen lektion på onsdag 27/3 13:00-14:00 pga konferens. De slutar alltså 13:00 denna dag!

I kapprummet nere vid klasserna C/D & fritids finns en upphittatlåda. Där finns bl.a. många överdragsbyxor som någon borde sakna. Går ert barn på fritids eller ni saknar något så ta gärna en titta i denna låda.

Åk 3 fortsätter med de nationella proven i matte och svenska. Under dessa veckor kan det hända att vi inte går igenom ny läsläxa eller att vi lyssnar på den som vanligt. Viktigt dock att ni fortsätter läsa hemma då även detta moment ingår i NP. På tisdag denna vecka vill vi låna era barn mellan kl 13:00-14:00 till NP. De kommer att bli kompenserade för detta vid ett senare tillfälle.

Viktiga datum:
Vecka 16 är det Påsklov
25/4 Studiedag. Skolan stängd. Fritids öppet för de elever som går där.
20/5 Studiedag
31/5 Lovdag
5/6 Skolavslutning

Information från Fritids

 • Fritids ber om att få in lappar ang påsklovet och studiedag 25/4 snarast. Mat måste beställas! Även om många lämnat in dessa lappar saknas det fortfarande några.
 • Fritids tar just nu tacksamt emot rena vuxenstrumpor samt hushållsrullar. Strumporna ska användas för tillverkning av käpphästar.
 • När eleverna slutar skolan kl 13:00 har de en 15 min rast innan fritidsverksamheten går igång. De ska checka in innan de går ut, vilket oftast görs i samband med att de lämnar klassrummet. Det finns fritidspersonal ute.

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Vi Läser upp kap 18 på tisdag 26/3. Vi går då även igenom kap 19. Innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Kap 19 är läxa till 2/4. Läsläxan är tisdag till tisdag. Vi jobbar vidare med bokstäverna, skriva enkla meningar samt instruktioner. Vi jobbar med att ha skriva meningar med stor bokstav först, mellanrum mellan orden och punkt sist.
Ma: Vi fortsätter jobba med talen 11-20 och tiotalsövergång. Nu med subtraktion. Här gäller det att ha koll på alla talkompisar + 10-kompisarna!!! Vi prata om talens värde, position – tiotal och ental.
No: Vi jobbar vidare med våren.
Eng: Vi tränar på att prata engelska. Använder våra loppor och ser ett avsnitt av Pick a colour.

Åk2:
Sv: Vi läser upp kap 18 & går igenom kap 19 på onsdagens svensklektion. Innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Kap 19 är läxa till 3/4. Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse och att skriva bl.a. instruktioner.
Ma: Vi jobbar vidare med talen 0-1000 och avrundning, uppställningar och träna multiplikation tabell 1-5.
No: Vi fortsätter att jobba med olika material, dess egenskaper samt sortering.
Eng: Vi tränar på att prata engelska och spelar in oss själva.

Åk3:
Sv: Vi läser upp kap 18 och går igenom kap 19 denna vecka. Kap 19 är läxa till 1/4. Vi jobbar med stavning och läsförståelseuppgifter till läseboken och annan text.
Ma: Vi fortsätter att jobba med talen 0-10 000. Vi tränar även på multiplikationstabellerna och division samt problemlösning.
No:  Vi fortsätter att jobba med olika material, dess egenskaper samt sortering.
Eng: Vi tränar på att prata engelska. Nu är det dags att spelar in oss själva.

Åk 1-3:
SO: Vi påbörjar området “Forntiden”. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen. Läxa denna vecka är att göra en egen tidslinje över sin egen tid, från födsel till nu. Var och en bestämmer själv vilka saker de vill ta med.

Veckans läxor:
Sv:
Vecka 13 lyssnar vi på kap 18. NY läsläxa till vecka 14 är kap 19. Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.
Sv: stencil
Ma: Stencil
So: StencilGör en tidslinje

Glöm inte att sjukanmäla/frånvaroanmäla ert barn i skola24 på nummer 0515-777604. Sjukanmälan ska göras varje dag barnet är borta och innan kl 8.00. Beviljad ledighet lägger jag in.
Kommer ni inte fram så skicka gärna ett mejl till mig katarina.forsell@helsingborg.se .

Hälsningar Katarina och övrig personal i D-huset

Vecka 12

Hej!

Förra veckan avslutade arbetet med nordisk mytologi. Vi gjorde även klart våra runstenar på bilden och tränade oss på tabeller i multiplikation & addition/subtraktion i form av analog programmering.

Simningen för åk 3 fortsätter på tisdagar & torsdagar. Det innebär att skolan kommer sluta senare dessa dagar. Räkna med att de är tillbaka på skolan ca: 13:45. Viktigt att ha med sig badkläder samt handduk. De som klarar sim-målen innan simperioden tagit slut stannar man kvar på skolan som vanligt. Under simperioden har de simmande treorna inte idrott (simningen räknas som idrott). Övriga 3:or har idrott som vanligt.

Åk 3 har dragit igång med de nationella proven i matte och svenska. Under dessa veckor kan det hända att vi inte går igenom ny läsläxa eller att vi lyssnar på den som vanligt. Viktigt dock att ni fortsätter läsa hemma då även detta moment ingår i NP.

Viktiga datum:
Vecka 16 är det Påsklov
25/4 Studiedag. Skolan stängd. Fritids öppet för de elever som går där.
20/5 Studiedag
31/5 Lovdag
5/6 Skolavslutning

Information från Fritids

 • Fritids ber om att få in lappar ang påsklov och studiedag 25/4 snarast. Mat måste beställas!
 • Fritids tar just nu tacksamt emot rena vuxenstrumpor samt hushållsrullar.

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv:
Vi Läser upp kap 17 på tisdag 19/3. Vi går igenom kap 18 på tisdag 19/3. Innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Kap 18 är läxa till 26/3. Läsläxan är tisdag till tisdag. Vi jobbar vidare med bokstäverna, skriva enkla meningar samt instruktioner. Vi jobbar med att ha skriva meningar med stor bokstav först,mellanrum mellan orden och punkt sist.
Ma: Vi fortsätter jobba med talen 11-20 och tiotalsövergång. Här gäller det att ha koll på alla talkompisar + 10-kompisarna!!! Vi prata om talens värde, position – tiotal och ental.
No: Vi jobbar vidare med våren.
Eng: Vi tränar på att prata engelska. Använder våra loppor och ser ett avsnitt av Pick a colour.

Åk2:
Sv:
Vi läser upp kap 17 på onsdag 20/3 och går igenom kap 18. Innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Kap 18 är läxa till 27/3.  Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse och att skriva instruktioner.
Ma: Vi jobbar vidare med talen 0-1000. Vi repeterar uppställningar och multiplikation.
No: Vi fortsätter att jobba med olika material, dess egenskaper samt sortering.
Eng: Vi tränar på att prata engelska. Nu är det dags att spelar in oss själva.

Åk3:
Sv:
Vi läser upp kap 17  och går igenom kap 18 måndag 18/3. Kap 18 är läxa till 25/3. Vi jobbar med stavning och läsförståelseuppgifter till läseboken och annan text.
Ma: Vi avslutar området med bråk och börjar jobba med talen 0-10 000. Vi tränar även på multiplikationstabellerna och division samt problemlösning. Vi repeterar uppställning i addition & subtraktion.
No:  Vi fortsätter att jobba med olika material, dess egenskaper samt sortering.
Eng: Vi tränar på att prata engelska. Nu är det dags att spelar in oss själva.

Åk 1-3:
SO: Vi påbörjar området “Forntiden”. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen.

Veckans läxor:
Sv: Vecka 12 lyssnar vi på kap 17. NY läsläxa till vecka 13 är kap 18. Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.
Sv: stencil
Ma: Stencil

Glöm inte att sjukanmäla ert barn i skola24 på nummer 0515-777604. Sjukanmälan ska göras varje dag barnet är borta och innan kl 8.00

Med hopp om vår
Katarina & övrig personal i D-huset

Vecka 11

Hej!

Denna vecka är det samtalsvecka på skolan. Det innebär att alla elever slutar skolan kl 13:00 denna vecka. Simmande elever i åk 3 slutar 13:30 tisdag & torsdag. Det blir ingen ny läsläxa denna vecka.

Denna vecka startar restsimm för åk 3 på tisdagar och torsdagar. Det håller på till vecka 15. Jag har meddelat barnen vilka det berör. Skolan slutar 13:30 för berörda elever dessa dagar. Så fort man klarat kraven slutar man att följa med. De elever som simmar har inte idrott dessa veckor – förutom denna vecka! De elever som klarat simkraven har idrott som vanligt.

Nu kör även nationella proven igång för åk 3 i matematik och svenska. Ett brev med lite mer information följer med hem denna vecka.


Viktiga datum:

Vecka 11 slutar alla 13.00 varje dag pga samtalsvecka på skolan.

Vecka 16 är det Påsklov

25/4 Studiedag

20/5 Studiedag

31/5 Lovdag

5/6 Skolavslutning

Information från Fritids

 • Lappar ang närvaro/frånvaro på påsklov och studiedag 25/4 behöver lämnas in snarast! Varför är detta viktigt? jo, fritids behöver beställa mat till de elever som ska vara på fritids dessa dagar.

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Vi Läser upp och jobbar med kap 17 under veckan. Vi jobbar vidare med bokstäverna,  skriva meningar med stor bokstav först,mellanrum mellan orden och punkt sist. Vi jobbar med instruktioner.
Ma: Vi fortsätter fortsätter jobba med talen 11-20 och tiotalsövergång. Här gäller det att ha koll på alla talkompisar + 10-kompisarna!!! Vi prata om talens värde, position – tiotal och ental.
No: Vi jobbar vidare med våren.
Eng: Vi tränar på att prata engelska. Använder våra loppor och ser ett nytt avsnitt av Pick a colour.

Åk2:
Sv: Vi läser upp kap 17 under veckan. Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse och grammatik. Grammatik/stavning handlar om dubbla konsonanter. Vi börjar jobba med instruerande text.
Ma: Vi jobbar klart med talen 0-1000. Vi repeterar multiplikation och uppställningar.
No:  Vi börjar jobba med olika material, dess egenskaper samt sortering.
Eng: Vi tränar på att prata engelska och spelar in oss själva. Vi tränar på hörförståelse och att ställa frågor.

Åk3:
Sv: Vi läser upp kap 17 under veckan Vi jobbar med stavning och läsförståelseuppgifter till läseboken och andra texter.

Ma: Vi fortsätter att jobba med bråk. Vi tränar även på multiplikationstabellerna och division samt problemlösning.
No:  Vi börjar jobba med olika material, dess egenskaper samt sortering.
Eng: Vi tränar på att prata engelska och spelar in oss själva. Vi tränar på hörförståelse och att ställa frågor.

Åk 1-3:
SO: Vi fortsätter med Nordisk mytologi och redovisar våra grupparbeten. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen.

Veckans läxor:
Sv: Läsläxa till vecka 11 är kap 17. Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.

Sv: stencil

Ma: Stencil

Hälsningar Katarina

Vecka 10

Veckobrev vecka 10

Hej!

Vilket fantastiskt väder vi hade förra veckan! Detta utnyttjade vi flitigt med flera utelektioner i både svenska och matematik. Vi tog även en underbar promenad till Tallskogen på skolans val. Där blev det mycket grovmotorisk träning samt samspel. Vi hade också en underbar dag i ishallen!

Den här veckans idrott går i tjejernas tecken då det kommer tränare från Gantofta innebandys flicklag och håller i en träning för dem. Pojkarna har idrott ute denna vecka. Pojkarna behöver inte ha några idrottskläder med sig.

Utvecklingssamtalen fortsätter denna och nästa vecka.

Vi hälsar vår lärarkandidat Ida välkommen tillbaka för några veckors praktik (v 10-13).

Vecka 11-15 kommer år 3 att restsimma på tisdagar och torsdagar. Det innebär att det enbart är de som inte klarat simkraven för godkänt i idrott som följer med. Jag meddelar barnen vilka det berör. För de elever som detta berör kommer skolan att sluta kl 13:30 dessa dagar. De som klarar sim-målen innan simperioden tagit slut stannar kvar på skolan som vanligt (och slutar som vanligt). Under denna simperiod har inte år 3 idrott.

Viktiga datum:
Vecka 11 slutar alla 13.00 varje dag pga samtalsvecka på skolan.
Vecka 16 är det Påsklov
25/4 Studiedag
20/5 Studiedag
31/5 Lovdag
5/6 Skolavslutning

Information från Fritids

 • Fritids tar emot gamla sockar/strumpor för framtida projekt.
 • Fritids vill även ha tomma hushållsrullar för framtida projekt

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Vi Läser upp och jobbar med kap 16 på tisdag. Vi går igenom kap 17 på tisdag så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Läxa till 12/3. Läsläxan är tisdag till tisdag. Vi jobbar vidare med bokstäverna, skriva enkla meningar samt faktatext. Denna vecka repeterar vi de bokstäver vi lärt oss. Vi jobbar med att ha skriva meningar med stor bokstav först,mellanrum mellan orden och punkt sist.
Ma: Vi fortsätter jobba med talen 11-20 och tiotalsövergång. Här gäller det att ha koll på alla talkompisar + 10-kompisarna!!! Vi prata om talens värde, position – tiotal och ental.
No: Vi avslutar jobbet med vintern och djuren på vintern.
Eng: Vi tränar på att prata engelska. Använder våra loppor och ser ett avsnitt av Pick a colour.

Åk2:
Sv: Vi läser upp kap 16  och går igenom kap 17 på onsdag så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Läxa till 13/3. Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse. Grammatik/stavning handlar om dubbla konsonanter.  Vi jobbar vidare med att skriva faktatexter och börjar prata om instruerande text.
Ma: Vi jobbar klart med talen 0-1000 och gör en diagnos på kapitlet med multiplikation.
No: Vi sammanfattar och repeterar arbetsområdet om kroppen.
Eng: Vi tränar på att prata engelska och spelar in oss själva.

Åk3:
Sv: Vi läser upp kap 16  och går igenom kap 17 måndag. Läxa till 11/3. Vi jobbar med stavning och läsförståelseuppgifter till läseboken.
Ma: Vi fortsätter att jobba med bråk. Vi tränar även på multiplikationstabellerna och division samt problemlösning.
No:  Vi sammanfattar och repeterar arbetsområdet om kroppen.
Eng: Vi tränar på att prata engelska och spelar in oss själva.

Åk 1-3:
SO: Vi fortsätter med Nordisk mytologi. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen.

Veckans läxor:
Sv: Läsläxa till vecka 10 (4/3 ,5/3 ,6/3) är kap 16. Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras. NY läsläxa till v 11 är kap 17.
Åk 1: Stencil; att skriva meningar och välskrivning.
Åk 2&3: Stencil med läsförståelsefrågor till läsebokens kap 17.
Ma: Stencil

Hälsningar Katarina och övrig personal i D-huset

Vecka 9

Hej igen!

Välkomna tillbaka efter lovet!

På torsdag 28/2 är det dags för årets skridskoåkning! Barnen kommer som vanligt till skolan kl 8:00. Vi åker i två omgångar upp till ishallen och likaså hem i två omgångar. Hem åker första gänget 12.15 och nästa gäng hämtas ca 12.45. När vi kommit hem slutar barnen.
Glöm inte ta med egen matsäck (ni som inte ska ha skolans) samt skridskor och hjälm ni som har. Det är bra att ha termobyxor på sig då det annars kan bli rätt så kallt. Tjocka vantar på händerna är också bra om man ramlar och någon annan kommer åkande. Det finns skridskor och hjälmar till utlåning till de som behöver låna. Vi kan dock inte garantera att dessa räcker till alla. I så fall får barnen turas om. De som ska låna skridskor behöver veta vilken storlek de har.

Utvecklingssamtalen fortsätter. Det är bra om ni har fyllt i “detta är jag” i Unikum  innan samtalet. Ni hittar det under fliken samtal i Unikum.

Vi hoppas nu att alla sjukdomar har flugit sin kos! Men om så inte är fallet så glöm inte att sjukanmäla ert barn i skola24 på nummer:
svenska: 0515-777604
arabiska: 0515-776635
English speaking version: 0515-869 46
Detta ska göras varje dag barnet är borta och innan kl 8.00. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Ibland kan det vara svårt att komma fram. Skicka i så fall ett mejl till mig: katarina.forsell@helsingborg.se .

Viktiga datum:
28/2 åker vi skridskor. (Egen matsäck med om man inte valt skolans)
Vecka 11 slutar alla 13.00 varje dag pga samtalsvecka på skolan.
Vecka 16 är det Påsklov
25/4 Studiedag
20/5 Studiedag
31/5 Lovdag
5/6 Skolavslutning

Information från Fritids

 • På torsdagar finns det möjlighet att få läxhjälp för fritidsbarnen mellan klockan 13.15 och 14.00.
 • Nya aktiviteter på fritids är Ordkreativitet på iPad & Korsord.
 • Ytterdörrarna till kapprummen i D-huset kommer att vara låsta mellan klockan 7.40 och 8.00. Då är fritidsbarnen ute på gården med personal. Det har varit för mycket spring, stök och hängande i hallarna.
 • Om barnen blir hämtade under mellistid önskar fritidspersonalen att ni föräldrar går till matan och hämtar de där.

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Vi går igenom kap 16 på tisdag så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Läxa till 5/3. Läsläxan är tisdag till tisdag. Vi jobbar vidare med bokstäverna, skriva enkla meningar samt faktatext. Veckans bokstav är Uu. Vi jobbar med att ha skriva meningar med stor bokstav först,mellanrum mellan orden och punkt sist.
Ma: Vi fortsätter jobba med talen 11-20 nu med tiotalsövergång med talen 8 och 9, t.ex. 8+5 = , 9+3 = . Vi prata om talens värde, position – tiotal och ental.
No: Vi avslutar jobbet med vintern och djuren på vintern.
Eng: Vi tränar på att prata engelska. Provar våra loppor igen och ser ett avsnitt av Pick a colour

Åk2:
Sv: Vi går igenom kap 16 på onsdag så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Läxa till 6/3. Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse. Grammatik/stavning handlar om dubbla konsonanter.  Vi obbar vidare med att skriva faktatexter.
Ma: Vi jobbar klart med kapitlet med multiplikation och börjar med talen 0-1000.
No: Vi sammanfattar och repeterar arbetsområdet om kroppen.
Eng: Vi tränar på att prata engelska och spelar in oss själva.

Åk3:
Sv: Vi går igenom ny läsläxa kap 16 i läseboken. Läxa till 4/3. Vi jobbar med stavning och läsförståelseuppgifter till läseboken.
Ma: Vi börjar jobba med bråk. Vi tränar även på multiplikationstabellerna och division samt problemlösning.
No:  Vi sammanfattar och repeterar arbetsområdet om kroppen.
Eng: Vi tränar på att prata engelska och spelar in oss själva.

Åk 1-3:
SO: Vi fortsätter med Nordisk mytologi. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen.

Veckans läxor:
Sv: Denna vecka ingen läsläxa! Läsläxa till vecka 10 (4/3 ,5/3 ,6/3) är kap 16. Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.
Åk 1:  läsförståelse och välskrivning
Åk 2&3: Stencil med läsförståelsefrågor till läsebokens kap 16.
Ma: Stencil

Hälsningar Katarina och övrig personal i D-huset


Vecka 07

Hej!

Då återstår en vecka innan sportlovet och vi får hoppas att alla sjukdomar tar lov de också och sedan inte återkommer på ett bra tag!

OM nu inte sjukdomarna försvinner så glöm inte att sjukanmäla ert barn i skola24 på nummer:
svenska: 0515-777604
arabiska: 0515-776635
English speaking version: 0515-869 46
Detta ska göras varje dag barnet är borta och innan kl 8.00. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Ibland kan det vara svårt att komma fram. Skicka i så fall ett mejl till mig: katarina.forsell@helsingborg.se .

Denna vecka blir det ingen ny läsläxa eftersom det är lov veckan efter. För att uppmuntra era barn att läsa på lovet får de, i slutet av veckan, ett läsbingo med sig hem. Jag tänker mig att utmana eleverna och även själv göra det!

På torsdag 14/2 får 3:orna en uppföljning från studiebesöket uppe hos NSR med en lektion på skolan. Det blir ingen idrott för 3:orna denna dag!

Viktiga datum:
Vecka 8 är det Sportlov.
28/2 åker vi skridskor.
Vecka 16 är det Påsklov
25/4 Studiedag
20/5 Studiedag
31/5 Lovdag

Information från Fritids
Från och med nu kan fritidsbarnen få läxhjälp på torsdagar kl 13.00.

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Vi läser upp och jobbar med kap 15 i läseboken. Vi jobbar vidare med bokstäverna, skriva enkla meningar samt faktatexter. Vi jobbar med att ha mellanrum mellan orden när vi skriver.
Ma: Vi jobbar med talen 11-20.
No: Vi jobbar med vintern och djuren på vintern.

Åk2:
Sv: Vi läser upp och jobbar med kap 15 i läseboken. Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse samt grammatik/stavning och jobbar vidare med att skriva faktatexter. Intervjuerna ska bli klara.
Ma: Vi jobbar med multiplikation av tabellerna 3 & 4. Vi jobbar även med problemlösning.
No: Vi jobbar vidare med sinnena. Denna vecka är det hörseln.

Åk3:
Sv: Vi läser upp och jobbar med kap 15 i läseboken. Vi jobbar med stavning och läsförståelseuppgifter till läseboken.
Ma: Vi avslutar kapitlet med klockan, digital tid och räkna med tid. Vi tränar även på multiplikationstabellerna och division samt problemlösning.
No: Vi jobbar vidare med sinnena. Denna vecka är det hörseln.

Åk 1-3:
SO: Vi fortsätter med Nordisk mytologi. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen.

Veckans läxor:
Sv: Denna vecka läsa kap 15 med skrivuppgifter för alla.
Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.
Stencil med frågor till läsebokens kap 15.
Ma: Stencil

Hälsningar Katarina och övrig personal i D-huset

Vecka 06

Hej!

Då var vi framme i vecka 6 och sportlovet vecka 8 närmar sig med rekordfart! Kapprummen är nu i princip klara. Lite efterarbete med saker som saknades samt installation av torkskåpen återstår.

Förra veckan var åk 3 på besök på soptippen. Intressant och kul tyckte alla! Många kloka frågor från barnen.

Nu har utvecklingssamtalen dragit igång i samtliga klasser. I vår klass har vi börjat med åk 1 & 3. Åk 2 får hålla sig till efter sportlovet. Lappar kommer. Då det inte finns så många tomma lokaler på skolan kan det bli svårt att hitta en plats att mötas på. Jag hoppas att alla kan vara i vårt klassrum. Ibland kan det innebära att 2 samtal är igång samtidigt i samma rum med skärmar mellan. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Just nu går det en del sjukdomar i huset, bl.a. förkylningar med rejäl hosta, halsont & feber samt magsjuka. Tänk på att om ert barn haft magsjuka så måste det vara hemma 2 friska dagar efter senaste kräkningen. Detta för att få stopp på smittspridningen. Tack för att ni tänker på det!

Vi påminner även er föräldrar om att det är mycket viktigt att ni sjukanmäler ert barn via skola24 alla dagar som barnet är sjukt. Detta för att alla undervisande lärare ska kunna se vilka barn som är frånvarande.
Sjukanmälan ska vara gjort innan skolan börjar kl.08 då vi börjar med att ta närvaron via skola24. Frånvaron blir annars bokfört som ogiltig frånvaro. Det är fortfarande helt ok att maila om ni vill berätta om varför ert barn är borta, men man måste även ringa skola 24. Har ni e-legitimation eller användarnamn+lösenord går det även att logga in via Helsingborg skolportalen https://skolportalen.helsingborg.se/  
Anmälan på telefon kan göras på olika språk:
Svenska 0515 777604
Arabiska 0515 776635

Observera att när registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Vi fortsätter att ha mattestationer på fredagarna. Dessa innehåller allt från att räkna tal, problemlösning till olika sorters spel där vi tränar sånt vi håller på med eller behöver repetera. Det fungerar bra och barnen är fokuserade!

Veckan efter Sportlovet ska vi åka skridskor och det ska bli skoj! Den dagen äter vi inte mat på skolan. Därför behöver vi veta vilka som vill ha egen matsäck med sig den 28/2. Fyll i lappen som kommer med hem och lämna tillbaka. Om man inte lämnar någon lapp ser vi det som att man vill ha skolans matsäck och beställer mat till ert barn.

Information från Fritids
Fritids har ett nytt digitalt avprickningssystem där de checkar in/ut ert barn när ni lämnar/hämtar. Detta innebär att ni ofta kommer att se fritidspersonal använda ett digitalt verktyg. Nu i början tar detta lite tid. Vi ber om ert tålamod!

Viktiga datum:
Vecka 8 är det Sportlov.
28/2 åker vi skridskor.
Vecka 16 är det Påsklov
25/4 Studiedag
20/5 Studiedag
31/5 Lovdag

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Läsa upp läsläxan kap 14 den 5/2. Ny läsläxa till 12/2 är kap 15. Vi går igenom kap 15 på tisdag så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Mycket bättre att fortsätta läsa det kapitel som ska läsas upp i veckan. Läsläxan är tisdag till tisdag. Vi jobbar vidare med bokstäverna, skriva enkla meningar samt faktatext.
Ma: Vi fortsätter jobba med klockan.
No: Vi jobbar med vintern och djuren på vintern.

Åk2:
Sv: Läsa upp läsläxan kap 14 den 6/2. Ny läsläxa till 13/2 är kap 15. Vi går igenom kap 15 på onsdagen så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet. Mycket bättre att fortsätta läsa det kapitel som ska läsas upp i veckan. Vi går igenom kapitlet på onsdag. Läsläxan är onsdag till onsdag. Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse samt grammatik/stavning samt jobbar vidare med att skriva faktatext. Intervjuerna ska bli klara!
Ma: Vi fortsätter jobba med klockan. Vi tränar även på multiplikationstabellerna.
No: Vi går över på sinnena. Denna vecka är det synen.

Åk3:
Sv: Läsläxa kap 14 till 4/2. Ny läsläxa till 11/2 är kap 15. Läsläxan är måndag till måndag. Vi jobbar med stavning och läsförståelse.
Ma: Vi fortsätter att jobba med klockan, digital tid och räkna med tid. Vi tränar även på multiplikationstabellerna och division.
No: Vi går över på sinnena. Denna vecka är det synen.

Åk 1-3:
SO: Vi fortsätter med Nordisk mytologi. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen.

Veckans läxor:
Sv: Denna vecka läsa kap 14. Till vecka 7 är det kap 15. Med skrivuppgifter för alla.
Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.
Stencil
Ma: Stencil

Hälsningar Katarina och övrig personal i D-huset

Vecka 05

Hej!

Nu har renoveringen av våra kapprum kommit igång och eleverna fixar det bra! Lite saker har vi fått över som ingen känns vid. Vi återkommer med var ni kan ta en titt på detta när renoveringen är klar. Eleverna lägger sina kläder utanför klassrummet i det lilla köket/grupprummet så länge. Ryggsäckarna har vi i klassrummet. Senaste budet är att kapprum D1&2 kommer att bli klara på måndag vilket innebär att fritids kan återgå till sina vanliga rutiner redan på måndag eftermiddag. Vårt kapprum beräknas bli klart på tisdag. Säker är dock inget så var observant när ni kommer och lämnar/hämtar era barn.

Veckobrevet finns även på vår SITES-sida. Där även vår planering kommer dag för dag: https://sites.google.com/utb.helsingborg.se/hogastensskolan/klasser/%C3%A5k-1-3a

tisdag åker åk 3a+b till sopstationen. En del av undervisningen där sker utomhus så varma kläder behövs! Vi åker på förmiddagen så de är i skolan som vanligt 8:00-13:00. Lunch äter vi i skolan.

En del elever kommer att få en lapp ang utvecklingssamtalstider fram t.o.m. sportlovet. Jag börjar med åk 1 & 3. Passar ingen tid kommer det fler tider efter lovet. Skicka i så fall tillbaka lappen. Till samtalet är det bra om ni har fyllt i ”detta är jag” som ni hittar på Unikum under fliken samtal.

Viktiga datum:
Vecka 8 är det Sportlov.

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Läsa upp läsläxan kap 13 den 29/1. Få ny läsläxa till 5/2 kap 14. Vi går igenom kap 14 på tisdag så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet! Mycket bättre att fortsätta läsa det kapitel som ska läsas upp i veckan. Läsläxan är tisdag till tisdag. Vi jobbar vidare med bokstäverna, skriva enkla meningar samt faktatext.
Ma: Vi fortsätter jobba med klockan.
No: Vi jobbar med vintern och djuren på vintern.

Åk2:
Sv: Läsa upp läsläxan kap 13 den 30/1. Få ny läsläxa till 6/2 – kap 14. Vi går igenom kap 14 på onsdagen så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet. Mycket bättre att fortsätta läsa det kapitel som ska läsas upp i veckan. Vi går igenom kapitlet på onsdag. Läsläxan är onsdag till onsdag. Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse samt grammatik/stavning samt jobbar vidare med att skriva faktatext. Intervjuer står på schemat!
Ma: Vi fortsätter jobba med klockan. Vi tränar även på multiplikationstabellerna.
No: Vi går över på sinnena. Denna vecka är det känseln.

Åk3:
Sv: Läsläxa kap 13 till 28/1. Ny läsläxa till 4/2 är kap 14. Läsläxan är måndag till måndag. Vi jobbar med stavning och läsförståelse.
Ma: Vi fortsätter att jobba med klockan, digital tid och räkna med tid. Vi tränar även på multiplikationstabellerna.
No: Vi går över på sinnena. Denna vecka är det känseln.

Åk 1-3:
SO: Vi fortsätter med Nordisk mytologi. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen.

Veckans läxor:
Sv: Denna vecka läsa kap 13. Till vecka 6 – kap 14 till nästa vecka (med uppgifter för år 2 och 3). Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.
Stencil
Ma: Stencil

Hälsningar Katarina

Vecka 4

Hej!

Vår andra arbetsvecka flöt på bra!

Snart är det dags för utvecklingssamtal. Min förhoppning är att hinna börja med några innan lovet. Jag skickar ut lappar med tider så fort jag är klar med dem.

Viktiga datum:
Vecka 8 är det Sportlov.

Information från Fritids:
På fritids har de ett nytt digitalt närvarosystem. Nytt är att barnen som slutar kl 13:00 och går på fritids checkas in i klassrummet innan de lämnar detta. De som slutar kl 14:00 (en dag i veckan) gör som tidigare – går till en vuxen på fritid och checkar in sig, oftast i matsalen då det är mellanmål vid denna tiden. För att allt ska bli rätt på morgnar och eftermiddagar/kvällar är det väldigt viktigt att ni fortsätter att säga till när era barn kommer på morgonen innan skolan samt när ni hämtar dem och går hem. Leta upp en vuxen som kan checka in/ut ert barn.

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Läsa upp läsläxan kap 12 den 22/1. Få ny läsläxa till 29/1 – kap 13. Vi går igenom kapitlet på tisdag s innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet. Mycket bättre att fortsätta läsa det kapitel som ska läsas upp i veckan. Läsläxan är tisdag till tisdag. Vi jobbar vidare med bokstäverna samt faktatext.
Ma: Vi börjar jobba med klockan.
No: Vi jobbar med vintern och djuren på vintern.

Åk2:
Sv:
Läsa upp läsläxan kap 12 den 23/1. Få ny läsläxa till 30/1 – kap 13. Vi går igenom kapitlet på onsdagen så innan dess behöver ert barn inte läsa det nya kapitlet. Mycket bättre att fortsätta läsa det kapitel som ska läsas upp i veckan. Vi går igenom kapitlet på onsdag. Läsläxan är onsdag till onsdag. Vi fortsätter att jobba i arbetsboken med läsförståelse samt grammatik/stavning samt jobbar vidare med att skriva faktatext.
Ma: Vi börjar jobba med klockan. Vi tränar även på multiplikationstabellerna.
No: Vi fortsätter med sinnena. Denna vecka är det smaken.

Åk3:
Sv:
Läsläxa kap 12 till 21/1. Ny läsläxa till 28/1 är kap 13. Läsläxan är måndag till måndag. Vi jobbar med stavning och läsförståelse.
Ma: Vi börjar jobba med klockan. Vi tränar även på multiplikationstabellerna.
No: Vi fortsätter med sinnena. Denna vecka är det smaken.

Åk 1-3:
SO: Vi jobbar med Nordisk mytologi. Vi följer även nyheterna i Sverige och världen.

Veckans läxor:
Sv:
Denna vecka kap 12. Läsa kap 13 till nästa vecka (med uppgifter för år 2 och 3). Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.
Ma: Stencil

Hälsningar Katarina och övrig personal i D-huset

Vecka 03

Hej!

Då är vi igång med vårterminen. Förra veckan flöt på bra och vi avslutade veckan med stationsarbete tillsammans med klass 1-3B. Eleverna var indelade i olika grupper och hade ca 20 min/aktivitet. Aktiviteterna var denna gång bild, matte x2 och svenska x2. Grupperna var både ute och inne. Väldigt uppskattat av eleverna! Vi var dock lite tidsoptimister så de hann aldrig med sista stationen. Den kör vi på onsdag i stället på skolans val-tiden.

I förra brevet skrev jag om Kristina L som är tillbaka och Robin som är ny på fritids. Även i musiken kommer det en förändring där Anna kommer att ha klassen i musik istället för Felicia, som är ledig en dag/vecka för studier. Jag tror att de flesta träffat Anna då hon jobbade hos oss förra läsåret, bl.a. som vik i musik för oss någon gång. Vi hälsar alla 3 välkomna!

Viktiga datum:
Onsdag 16/1 har vi Öppet Hus på Högastensskolan kl 17:00-19:00. Då är ni välkomna att komma och titta på skolan. I D-huset kommer vi att berätta hur vi arbetar med år 1-3. Det är helt frivilligt för barnen att tillsammans med er föräldrar gå runt och titta på skolan. Det kan vara spännande för 3:orna att bekanta sig med mellanstadiet. Program finns på Högastensskolans blogg http://xn--hgastensskolan-vpb.se/
Vecka 8 är det Sportlov. Då är eleverna lediga från skolan. Fritids är öppet för de elever som går där.

Veckans arbete:
Åk 1:
Sv: Ny läsläxa till 22/1 är kap 12. Vi går igenom kapitlet på tisdag. Läsläxan är tisdag till tisdag. Vi jobbar vidare med bokstäverna samt faktatext.
Ma: Vi jobbar klart i matteboken denna vecka. Det blir en del mönster.
No: Vi jobbar med vintern och djuren på vintern.

Åk2:
Sv: Ny läsläxa till 23/1 är kap 12. Vi går igenom kapitlet på onsdag. Läsläxan är onsdag till onsdag. Vi jobbar ikapp i arbetsboken samt jobbar vidare med faktatext.
Ma: Vi jobbar färdigt i boken med bla. prioriteringsregeln, dvs att multiplikation och division räknas före addition och subtraktion. Vi tränar även på multiplikationstabellerna.
No: Vi går över på sinnena. Denna vecka är det lukten.

Åk3:
Sv:
Ny läsläxa till 21/1 är kap 12. Läsläxan är måndag till måndag. Vi jobbar med stavning.
Ma: Vi jobbar färdigt i boken med bla. prioriteringsregeln, dvs att multiplikation och division räknas före addition och subtraktion. Vi tränar även på multiplikationstabellerna.
No: Vi går över på sinnena. Denna vecka är det lukten.

Åk 1-3:
SO:
Vi tittar på Lilla Aktuellts årskrönika samt påbörjar arbetet med Nordisk mytologi.

Veckans läxor:
Sv:
Läsa kap 12 till nästa vecka (med uppgifter för år 2 och 3). Glöm inte skriva hur det går hemma med läsläxan i schemat “2 stars and 1 wish” = 2 saker som är bra och en sak som kan förbättras.
Ma: Stencil

Hälsningar Katarina och övrig personal i D-huset

P.S. Jag tar fortfarande emot tomma ursköljda och torra 1-liters mjölk/juiceförpackningar till vår kommande teknikaktivitet.