Föräldraråd

På Högastensskolan har vi ett föräldraråd som träffas ett par gånger per läsår. I vår klass är ….. representant.

På denna sida kommer vi att lägga upp information från just föräldrarådet.

Har ni frågor, förslag m.m. som kan tas upp i föräldrarådet kan du/ni mejla ….  genom att klicka på följande e-postlänk: