Härlig fredag!

I går arbetade vi med svenska och matte. I svenska arbetade vi ned arbetsboken till våra läseböcker samt med att skriva på iPad. Vi fortsatte sedan att träna på klockan där vi använde oss av qr-koden nedan för att komma direkt till rätt sida på elevspel. Efter lunch arbetade vi med matteboken. Vi utnyttjade det fina vädret och några elever valde att sitta ute och arbeta.

”Riktiga” brandövningen innan ”riktiga riktiga” övningen…

Jodå, så blev det dags för den riktiga övningen, del 1. Det vill säga hela skolan och förberedd (= vi i personalen visste om det). Efteråt utvärderade vi hur eleverna upplevt det, vad som blev bra och vad som blev mindre bra. Kan vi göra på något annat sätt när vi förflyttar oss? Viktigt inför kommande övning som kommer att vara oförberedd med brandkåren inblandad… I det stora hela fungerade övningen bra och eleverna var duktiga på att stå kvar på ”vår” plats vid linbanan.

Övning på övningen

I går övade vi inför en brandövning som kommer inom ett par dagar. Den är å sin sida en övningen inför nästa lite större oförberedda brandövning med brandkåren… Eleverna tyckte det lät lite roligt med övning inför övning inför övning men lite spännande var det allt! Efteråt lekte vi på stora gården.

Veckobrev v 40

Hej!

Vi fortsätter vårt arbete med “jag och du” i So. Där diskuterar vi också hur vi ska vara som ”skolarbetskamrater”, vilket ansvar var och en har, för att vi alla ska klara av skolarbetet. Där ingår även diskussioner kring varför det inte alltid är bäst att sitta bredvid sin bästis, varför vi vuxna bestämmer vem du ska sitta bredvid, vem du ska arbeta tillsammans med i grupper/parvis o.s.v. Barnen är väldigt duktiga på detta. Sen kommer det självklart tillfällen, när vi måste påminna varandra om hur det ska vara. Här försöker vi hålla en god ton och se saken ur olika vinklar, d.v.s. olika personers synvinkel.

Vi har gjort några mindre schemaändringar. Från och med den här veckan har alla barn i klassen alla sina läxor till torsdagar, även läsläxan. Det betyder att alla läxor ska vara inlämnade senast denna dag. Skulle något på läxan för svårt vill jag ändå ha tillbaka läxan. Skriv då en liten kommentar på läxan så att jag vet det. Sen ändrar jag till en läxa som passar bättre veckan efter. Läxorna de får hem är sånt som vi redan ska ha gått igenom och arbetat med i skolan (om de inte varit sjuka och missat genomgångar).

Förra veckans matteläxa med additionstabellerna kollade vi upp utomhus med en lek. Det syntes tydligt vilka elever som var säkra resp. osäkra på dem. Vet du att ditt barn är osäker på dess så fortsätt träna hemma med hjälp av stencilen eleverna fick.

Utvecklingssamtal: Denna vecka kommer lapp om utvecklingssamtal för år 2 och 3 kommande veckor. Var vänlig och fyll i de tider ni kan och återlämna så snart som möjligt.

År 1: Barnen måste ha med sig sina läseböcker till skolan på torsdagar, då läsläxan läses upp. Nytt för dem är läxboken som hör till läsläxan. Även denna ska lämnas på torsdagar. Vi har tränat några veckor i skolan på den redan och det går riktigt bra.
Ma: Vi fortsätter med siffran 6. Vi tränar talkompisar och addition och subtraktion. Vi kommer också att jobba med klockan hel och halv timme.
Sv: Veckans bokstav är Ll. Vi fortsätter att träna oss på att skriva meningar till bilder, både för hand och på iPad.

År 2: Ma: Vi fortsätter med subtraktion med tiotalsövergång. Förra veckan var det addition med tiotalsövergång. Här underlättar det att vara säker på additionstabellerna då vi fyller upp/drar av till helt 10-tal och sen adderar/subtraherar det som är över. Exempel:
addition; 8+5= (8+2=10, 10+3=13, d.v.s. 8+5=13. Talet 5 delas upp i 2 & 3)
subtraktion; 14-6=  (14-4=10, 10-2=8, d.v.s. 14-6=8. Talet 6 delas upp i 4 & 2)
Vi tränar även på klockan kvart över/kvart i.
Sv: Vi arbetar med vokaler, konsonanter och dubbelteckning. Vi ska också träna på att skriva målande beskrivningar.

År3:
Sv: Träna på att skriva målande beskrivningar samt träna på olika lässtrategier.
Ma: Multiplikation med 5, 10 och 100 samt sambandet mellan addition och multiplikation. Klockan tio i/över.

 

Läxor år 1-3 (lämnas in senast torsdag)
Sv:  Läsa kapitel 5 och svara på frågor i Läxboken.
         Korsord
Ma: Stencil


Fortsatt trevlig vecka

Katarina & Jolanta

 

Veckobrev v 39

Hej!

Det var härligt att se alla glada och pigga barn som sprang i fredagens skoljogg. Grattis till Måns som blev snabbaste pojken i år 1. Tack för bidragen till barncancerfonden.

Idag, måndag, börjar det en ny flicka i klassen. Hon heter Elianna och är en åk 3. Vi hälsar henne välkommen till oss.

fredag, 29/9, är det studiedag och skolan är stängd. Fritids är öppet som vanligt för de elever som går där.

Simningen för år 2 är nu avslutad så det är vanlig idrott på måndagarna som gäller nu.

År 1-3

No & So fortsätter vi arbeta med samma områden som förra veckan. I So har eleverna börjat skriva en bok om sig själva. I No ska vi träna på att skriva faktatexter om djur/växter och hösten.

År 1:

Sv: Vi jobbar med bokstaven och ljudet Rr.

Ma: Vi tränar vidare med addition och subtraktion talområde 0-5. 5:ans additionstabell är läxa och den ska de kunna utantill, t.ex. vem är kompis med 3:an i 5:ans additionstabell? Svar: 2:an då 3+2=5.

År 2 & 3:

Sv: Arbetar vidare med arbetsboken med bl.a. ställa frågor och vokaler/konsonanter.

Ma: Vi arbetar vidare med samma område som förra veckan.

Veckans läxor:

År 1-3: Läsa kapitel kapitel 4 till torsdag (År 2&3 även svar på frågorna i läxboken)

Eftersom det var skoljogg i fredags, när vi skulle gått igenom kapitel 4 med 3:orna, hann vi varken med det eller lyssna på kap 3. De får därför börja träna själva på kap 4. Jag kommer att gå igenom det med dem på onsdag. Jag kommer även att försöka hinna lyssna på kap 3 under veckan som kommer. Det blir lite tokigt för dem eftersom två fredagar går bort. Det är den dag vi jobbar med läsläxa.

Matte:

År 1: Femmas additionstabell

År 2: Repetera alla additionstabellerna.

År 3: Repetera alla additionstabellerna. Kan du dem? Ser du likheterna till högre talområden? Om ja, du är läxfri i matte.

Fortsatt trevlig vecka Katarina & Jolanta

Skoljogg

Idag var det dags för årets skoljogg. Vädret var perfekt för detta, i princip vindstilla och lagom kyligt. I början sken solen. Alla kämpade på väl och gjorde sitt bästa.

Veckobrev, v 38-39

Hej!

Tänk att vi redan gått 5 veckor i skolan! Det har varit fem fantastiskt roliga veckor och nu börjar det bli dags att byta platser. Vi började redan förra veckan lite grand. 

Just nu går det inte att ringa till oss under skoldagen då vår telefon blev stulen under inbrottet förra veckan. Därför är det extra viktigt att ni ringer telefonnumren till skola24 och frånvaroanmäler ert/era barn vid t.ex. sjukdom. Se info längre ner i veckobrevet.

Fredag 22/9: Då är det dags för årets skoljogg. Barnen ska komma idrottsklädda till skolan kl 8:00 som vanligt. Duscha får de göra hemma efter dagens slut eftersom det inte finns möjlighet för skolan samtliga elever att duscha. Ungefär kl 12:00 avslutas skoljoggen med prisutdelning. Därefter slutar barnen skolan för dagen. Dagen kommer att genomföras oavsett väder! På skoljoggen brukar vi ha en frivillig insamling till välgörande ändamål. I år går de pengar vi får in till Barncancerfonden. Pengarna samlar vi in i klassrummet innan vi springer. Lämnar alla på skolan 10kr blir det 5500 kr!

Fredagen den 29/9 är det studiedag i skolan. Fritids är öppet som vanligt.

Utvecklingssamtal: Jag börjar med år 1 som fått hem lappar med tider denna och nästa vecka. Jag börjar samla in lapparna i morgon (eftersom jag glömde det idag). Därefter ger jag er en av de tider ni fyllt i och skickar lappen tillbaka som en bekräftelse. Jag lägger även in samtalstiden i Unikum.

Sjukanmälan: Nu fungerar sjukanmälan på skola24! Ni föräldrar ska alltså ringa något av nedanstående nummer innan kl. 08:00 om ert barn inte kan komma till skolan. Man måste ringa varje dag som barnet är borta. Ringer ni inte blir det ogiltig frånvaro för ert barn.

Svenska 0515 777604

Albanska 0515 776634

Arabiska 0515 776635

1-3;

So: Förra veckan startade vi ett område som heter “Du och jag”. Barnen fick arbeta i grupper där de fick diskutera utifrån några frågeställningar som var ställda till bilder/texter på/om några barn. Det var givande diskussioner och bl.a. pratade vi om namn (varför vi fått de namn vi har) och varför det är bra att vara olika.
No: Vi fortsätter prata om årstider, hösten. Vi letar smådjur utomhus.
Eng: Vi lyssnar/tittar på en serie på engelska och övar oss på att prata. Vi håller på med en liten film.

År 1:
Sv: Denna vecka repeterar vi de bokstäver vi lärt oss och jobbar ikapp. Vi läser och skriver efter förmåga.
Ma: Vi fortsätter med siffran 5. Vi delar upp talet samt tränar på addition och subtraktion 0-5.

År 2
Sv: Vi fortsätter arbeta med kap 3 i läseboken och arbetsboken samt försöker bli klara med berättelserna med målande beskrivningar som vi påbörjat.
Ma: Vi arbetar klart med kapitel 1, addition och subtraktion 0-100 med tiotal och ental.

År 3:
Sv: Vi fortsätter arbeta med kap 3 i läseboken och arbetsboken samt försöker bli klara med berättelserna med målande beskrivningar som vi påbörjat.
Ma: Vi fortsätter att träna på addition och subtraktion med uppställningar och växling. Att växla med hundratal samt växla över noll är nytt för oss.

Veckans läxor:
1:or

Sv: Läsa Magiska kulan kapitel 3.
       De som inte gjorde/lämnat läxan från förra veckan ska skriva meningar
      “Jag ser en/ett___________.” + rita en bild i ett litet häfte de fått hem.
2:or
Sv: Läsa kapitel 3 i Diamantjakten + läxboken

3:or
Sv: Läsa kapitel3 i Nyckeln till skatten + läxboken

Ha en fin vecka Katarina, Jolanta och alla kollegor i M-huset.

Vecka 37-38

Hej!

Efter fyra veckor i skolan börjar vi hitta mer och mer rätt i rutiner och schema. Skolarbetet flyter på bra.

I vår byggnad finns det en elev som inte tål nötter och mandel. Det får därför inte tas med till skolan.

Vi är ute en hel del både i skolan och på fritids. Det är därför viktigt att barnen har kläder efter väder. Titta därför över ert barns regnkläder och stövlar och ta med detta till skolan.

Vi har ett barn i M-huset som är allergisk mot nötter och mandel så vi får inte ha någon form av nötter/mandel i skolan.

Bygginfo: Under denna vecka kommer vi att uppleva att det väsnas och att byggnaderna vibrerar. Det har visat sig att man, för stabiliteten, behöver slå i 60 pålar innan man fortsätter bygget. Man kommer att sätta ut vibrationsmätare på skolan och i omkringliggande byggnader, för att säkerställa inte byggnader spricker.

1-3; I SO har vi avslutat arbetet om hur vi vill att ett perfekt klassrum ska vara utformat för att vi ska lära oss som mest. Barnen har pratat, ritat och redovisat (inlägg kommer här på bloggen). Det har varit ett kul arbete med mycket bra diskussioner och det har varit roligt att lyssna på barnens tankar. Det är inte alltid så lätt att inte få bestämma allt själv.

I NO har vi påbörjat ett arbetsområde om årstiderna.

Idrott: På idrotten jobbar vi mycket med samarbete genom lekar och stafetter.

Idag har eleverna i år 2 blivit vägda och mätta av syster Mia. Lapp finns i skolväskan.

År 1: Sv: Vi går vidare med bokstaven Ss denna vecka. Vi skriver meningar “Jag ser en/ett…” och gör ordlistor med veckans bokstav på iPad.

Ma: Vi fortsätter jämföra tal med hjälp av symbolerna mindre än (<), större än (>) och lika med (=). Snart kommer barnen att få hem additionstabeller som de ska lära sig utantill. De kommer att ha nytta av den kunskapen i 2:an och 3:an.

År 2-3: Sv: Vi tränar på att skriva berättelser med en röd tråd och målande beskrivningar som ger läsaren inre bilder. Detta skrivs i en app som heter Book Creator.

Ma: Vi tränar på positionssystemet genom att jämföra tal, addera och subtrahera ental, tiotal och hundratal.

Veckans läxor:
1:or
Sv: Läsa Magiska kulan kapitel 2.
     Skriva meningar “Jag ser en/ett___________.” + Rita en bild till.
Matte: Stencil

2:or
Sv: Läsa kapitel 2 i Diamantjakten
     Skriva i pratbubblor “Tankar om…” när du jobbar och lär dig som bäst i skolan.
     Var sitter du? Lär du dig bäst när någon berättar, du läser fakta själv, samtal i klassen?
     Jobba ensam, tillsammans mm. Skriv en tanke i varje pratbubbla.
Matte: Problemlösning.

3:or
Sv: Läsa kapitel 2 i Nyckeln till skatten.
     Skriva i pratbubblor “Tankar om…” när du jobbar och lär dig som bäst i skolan.
      Var sitter du? Lär du dig bäst när någon berättar, du läser fakta själv, samtal i klassen?
      Jobba ensam, tillsammans mm. Skriv en tanke i varje pratbubbla.
Matte: Problemlösning

 

Fortsatt trevlig vecka,

Katarina och Jolanta

En mattelektion

Så här kan det se ut under en mattelektion när alla arbetar. Det finns en del olika sittplatser att välja på om man inte vill sitta på en stol vid borden.

 

Våra nya Ztolls är populära!

 

Ibland är golvet skönare att sitta på än stolen vid bordet.

Redan förra året trivdes Bettis 1:or i det något trånga och något stökiga målarrummet när de arbetade. Det gör eleverna även i år!

En del trivs i soffan! Vars ett plastlock ger bra stöd för boken i knät.

Att sitta under ett bord i klassrummet eller i ett annat rum är populärt. De får dock krypa upp när de behöver hjälp/stöttning av fröken…