Vecka 37-38

Hej!

Efter fyra veckor i skolan börjar vi hitta mer och mer rätt i rutiner och schema. Skolarbetet flyter på bra.

I vår byggnad finns det en elev som inte tål nötter och mandel. Det får därför inte tas med till skolan.

Vi är ute en hel del både i skolan och på fritids. Det är därför viktigt att barnen har kläder efter väder. Titta därför över ert barns regnkläder och stövlar och ta med detta till skolan.

Vi har ett barn i M-huset som är allergisk mot nötter och mandel så vi får inte ha någon form av nötter/mandel i skolan.

Bygginfo: Under denna vecka kommer vi att uppleva att det väsnas och att byggnaderna vibrerar. Det har visat sig att man, för stabiliteten, behöver slå i 60 pålar innan man fortsätter bygget. Man kommer att sätta ut vibrationsmätare på skolan och i omkringliggande byggnader, för att säkerställa inte byggnader spricker.

1-3; I SO har vi avslutat arbetet om hur vi vill att ett perfekt klassrum ska vara utformat för att vi ska lära oss som mest. Barnen har pratat, ritat och redovisat (inlägg kommer här på bloggen). Det har varit ett kul arbete med mycket bra diskussioner och det har varit roligt att lyssna på barnens tankar. Det är inte alltid så lätt att inte få bestämma allt själv.

I NO har vi påbörjat ett arbetsområde om årstiderna.

Idrott: På idrotten jobbar vi mycket med samarbete genom lekar och stafetter.

Idag har eleverna i år 2 blivit vägda och mätta av syster Mia. Lapp finns i skolväskan.

År 1: Sv: Vi går vidare med bokstaven Ss denna vecka. Vi skriver meningar “Jag ser en/ett…” och gör ordlistor med veckans bokstav på iPad.

Ma: Vi fortsätter jämföra tal med hjälp av symbolerna mindre än (<), större än (>) och lika med (=). Snart kommer barnen att få hem additionstabeller som de ska lära sig utantill. De kommer att ha nytta av den kunskapen i 2:an och 3:an.

År 2-3: Sv: Vi tränar på att skriva berättelser med en röd tråd och målande beskrivningar som ger läsaren inre bilder. Detta skrivs i en app som heter Book Creator.

Ma: Vi tränar på positionssystemet genom att jämföra tal, addera och subtrahera ental, tiotal och hundratal.

Veckans läxor:
1:or
Sv: Läsa Magiska kulan kapitel 2.
     Skriva meningar “Jag ser en/ett___________.” + Rita en bild till.
Matte: Stencil

2:or
Sv: Läsa kapitel 2 i Diamantjakten
     Skriva i pratbubblor “Tankar om…” när du jobbar och lär dig som bäst i skolan.
     Var sitter du? Lär du dig bäst när någon berättar, du läser fakta själv, samtal i klassen?
     Jobba ensam, tillsammans mm. Skriv en tanke i varje pratbubbla.
Matte: Problemlösning.

3:or
Sv: Läsa kapitel 2 i Nyckeln till skatten.
     Skriva i pratbubblor “Tankar om…” när du jobbar och lär dig som bäst i skolan.
      Var sitter du? Lär du dig bäst när någon berättar, du läser fakta själv, samtal i klassen?
      Jobba ensam, tillsammans mm. Skriv en tanke i varje pratbubbla.
Matte: Problemlösning

 

Fortsatt trevlig vecka,

Katarina och Jolanta

En mattelektion

Så här kan det se ut under en mattelektion när alla arbetar. Det finns en del olika sittplatser att välja på om man inte vill sitta på en stol vid borden.

 

Våra nya Ztolls är populära!

 

Ibland är golvet skönare att sitta på än stolen vid bordet.

Redan förra året trivdes Bettis 1:or i det något trånga och något stökiga målarrummet när de arbetade. Det gör eleverna även i år!

En del trivs i soffan! Vars ett plastlock ger bra stöd för boken i knät.

Att sitta under ett bord i klassrummet eller i ett annat rum är populärt. De får dock krypa upp när de behöver hjälp/stöttning av fröken…

Fotografering

Är man i en idrottshall för fotografering så är man… Varför inte ta tillfället i akt att träna lite när man väntar på porträttfotograferingen? Starka killar! De gjorde mer än en av varje! Jag är imponerad!

Fotografen skickade detta i ett mejl när hon var klar på skolan!

Utematte

En vacker dag gick vi ut och hade utematte tillsammans med 1-3b. Här är det År 1 som arbetar med tallinjen. Det gäller att slå en tärning och gå rätt antal steg framåt. När det blir din tur igen slår du tärningen igen och går rätt antal steg framåt från den plats där du står. När du kommer till 20 började du om igen. Förutom matte tränar vi även samarbete och turtagning med denna lek.