Addition och subtraktion

En av de första dagarna på terminen repeterade vi addition och subtraktion talområde 0-12. Först satt vi i ring och det gällde att lägga sin hand på rätt svar. Helst först…

Därefter körde vi parvis i plankan. Det gällde att stå i plankan och samtidigt så snabbt som möjligt räkna ut ett tal som jag sa och lägga handen på svaret. Jo, jag stod också i plankan under tiden som jag sa tal och eleverna räknade!