Vecka 21

Hej!

Vecka 21 blir en kort skolvecka då vi är lediga torsdag-fredag. Vi kommer denna vecka att repetera och befästa det vi lärt oss samt göra klart olika arbeten och böcker.

Jag vill ha in ALLA läseböcker som barnen haft under året! (Gäller åk 1 & 2)

Den här måndagen kommer en del av 3:orna att få träffa sina nya lärare Alma och Gunilla. Nästa måndag är det dags för resten av 3:orna att få träffa dem. 

Den 3 juni kommer vi att göra en liten sommarutflykt med alla barnen i D-huset. Ni har alla fått info via mejl kring detta. Jag vill ha svar med vändande mejl om ert barn ska ha egen matsäck eller skolans matsäck. Det går även bra att skicka en helt vanlig lapp till skolan med ert barn i morgon.

Fortfarande gäller det att barnen ska ha med sig inneidrottskläder till varje idrottstillfälle. Idrottslärarna bestämmer på morgonen om de ska vara ute eller inne beroende av vädret.

Jag vill påminna om att vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens anvisningar. Vid minst symtom ska man stanna hemma. Det är fortsatt viktigt att barnen är hemma två dagar utan symtom på sjukdom efter tillfrisknandet. För övrigt gäller skolplikt. 

För de som är frånvarande från skolan gäller:
# Följ vår planering på vår Sites. Det gäller även uppgifter jag lägger i Google Classroom (för de elever som inte är i skolan)! Observera att planeringen kan komma att ändras under dagen! Har ni inte hunnit med måste ni gå bakåt i planeringen för att göra vad som ska göras!
# Det gäller även att hålla kontakt med mig (helst via mejl), regelbundet komma och hämta nytt material samt lämna in vad som gjorts hemma. 

Viktiga datum:
21/5 – Kristi Himmelfärdsdag – helgdag, skola & fritids stängt.
22/5 – Lovdag.
3/6 – Utflykt.
8/6 – Alla slutar kl 13:00.
9/6 – Skolavslutning. Se info i Unikum.

Info från fritids

  • Hämtning sker utomhus.
  • Glöm inte lämna in sommarlovslapparna ang frånvaro/närvaro på fritids under sommaren.
  • Sommarfritids kommer denna sommar att vara på Högastensskolan hela sommare. 

I skolan arbetar vi just nu med:
1:or
Sv: Repetition av de bokstäver vi lärt oss. Vi fortsätter att tränar på att skriva hela meningar och arbeta med lätt läsförståelse.
Ma: Vi räknar ut boken samt befäster addition & subtraktion
Eng: Pick a colour.

2:or
Sv: Vi fortsätter jobba i vår arbetsbok, att skriva meningar med stor bokstav och punkt samt läsförståelse.
Ma: Vi räknar ut boken samt befäster multiplikation, addition & subtraktion med uppställning.
Eng: Pick a colour.

3:or
NP: KLARA!
Sv: Vi skriver berättelser och faktatext. Vi jobbar även med läsförståelse.
Ma: Räkna ut boken samt befästa multiplikation och bråk.
Eng: Vi jobbar med kläder och vad vi har på oss. Gör klippdockor.

År 1-3
So: Rep av istiden. Vi lyssnar på nyheter & pratar om traditioner.
No åk 1: Vi fortsätter temat om året/årstider/djur/växter – sommaren & bondgården.
No åk 2-3: Luft och tryck, blanda och lösa.

Läxor;
Åk 1-3:
Sv/So:Skriva 2 frågor om istiden. (Du måste kunna svaren själv.)

Glöm inte att frånvaroanmäla ert barn i skola24 via webben eller på nummer 0515-777604. Frånvaroanmälan ska göras varje dag barnet är borta och innan kl 8.00. Det fungerar även bra att frånvaroanmäla ert barn via Unikum.

Ha en bra vecka allihop,
Hälsningar Katarina & övrig personal i D-huset
katarina.forsell@helsingborg.se
Telefonnummer till D-huset 042-107605